Siravind: Et nytt norsk industrieventyr på Utsira Nord

Med smart og effektiv serieproduksjon vil Siravind gjøre norsk havvindindustri lønnsom.

Norsk og internasjonal erfaring
Lokal industriell forankring
Norskutviklet flyterteknologi
Ledende på serieproduksjon

Dette er Siravind

Zephyr logoRES logo

Flytende havvind vil bli avgjørende for å gi Norge og en rekke andre land nødvendig produksjon av fornybar kraft. Siravind er etablert av det offentlig eide Zephyr og det verdensledende fornybarselskapet RES. Med Utsira Nord skal Siravind utvikle en ny lønnsom offshore-industri og innen 2040 har Siravind som målsetning å ha etablert 6 GW flytende havvind.

Eierne av Siravind har 40 års erfaring med fornybar kraft, og vil gjennom partnerskap mellom fremtredende industriaktører i Norge og Europa, utvikle et nytt industrieventyr. Monteringen av havvindmøllene skal skje i Norge. Franske Eiffage Métal og belgiske Smulders bidrar med verdensledende kompetanse innen serieproduksjon av store stålkonstruksjoner. Clovers AS har utviklet det flytende fundamentet, Molo, som Siravind skal bruke.

Clovers LogoEiffage logoWergeland Group logo

Samarbeidspartnere:

Havvind i Utsira nord

Utsira Nord vil bli bygget ut med flytende fundamenter, på grunn av havdybden. Dette innebærer innovasjon og ny teknologi, med utvikling av en helt ny grønn industri med mange nye arbeidsplasser.

Størrelse 1000 km2
Området myndighetene har satt av til prosjektene på Utsira Nord, er 1000 km2. Deler av området er satt av til skipstrafikk og buffere til annen aktivitet. Hvert av prosjektområdene vil bli rundt 200 km2, og det vil bli vindturbiner på rundt 125 km2 av disse. Turbinene vil stå med en innbyrdes avstand på rundt 1,5 – 2 km. Resten av prosjektområdene vil være urørte.
Kraft til industrien
Utsira Nord vil produsere mer enn 6 TWh årlig når alle tre områder er ferdig utbygget. Det er nær 20 % av all kraft brukt av kraftkrevende industri. Det vil dekke halvparten av det reduserte kraftoverskuddet vi forventer innen 2026.
Innovasjon & ny teknologi
Siravinds planer for Utsira Nord innoverer både når det gjelder det flytende fundamentet og prosesser for utbyggingen som reduserer kostnader og bidrar til å gjøre offshore vindkraft kommersielt. Fundamentet MOLO, er utviklet av den norske bedriften Clovers og blir nå spesialdesignet for rask sammensetting av det franske Eiffage Métal og det belgiske Smulders.
Nye arbeidsplasser
Siravinds utbygging av Utsira Nord er starten på en langsiktig satsing på flytende offshore vindkraft i det norske markedet. Det ligger i Siravinds DNA at konsortiet skal ha et langsiktig samarbeid med sine industrielle partnere som skal bidra til utbygging av 6 GW innen 2040. Dette vil skape tusenvis av arbeidsplasser, på Vestlandet og resten av landet.

Teknologi

Europeiske offshore-spesialister

Med seg på laget har Siravind fått med seg Europas mest erfarne selskaper på bygging av offshore fundamenter, det franske selskapet Eiffage Metal og det belgiske fabrikasjonsselskapet Smulders.

Smulders planlegger å bygge ut en fabrikasjonsfasilitet på et norske verft, og i samarbeid med Eiffage vil dette sikre at fundamentene til Utsira Nord vil bli bygget ut så raskt og kostnadseffektivt som er mulig i dagens marked.

Siravind har valgt det norske flyterkonseptet MOLO som fundament som skal brukes for utbyggingen av Utsira Nord. Eiffage Métal videreutvikler designet som vil lede til sertifisering og legger det til rette for samlebåndssammensetning. Det belgiske selskapet Smulders – som er eid av Eiffage – har inngått en samarbeidsavtale med Siravind, og vil være ansvarlig for sammensetting av de prefabrikerte på byggeplassen i Norge. Dette samarbeidet vil fortsette etter Utsira Nord og være en sentral del av planene om utvikling og utbygging av 6 GW innen 2040.

Tidsplan for Utsira Nord

1
29. mars 2023
Utlysning kunngjøres av Regjeringen
17. april - 1. juni 2023
Periode for innsendelse av spørsmål
2
3
4
17. oktober 2023
Departementet varslet at det tas sikte på en ny søknadsfrist i løpet av første kvartal 2024
2024
Frist for innsending i søknad og beslutning om tildeling

Kontakt oss

Eivind Andrés Fjellstad
Kommunikasjonsansvarlig - Siravind
Kommunikasjonssjef - Zephyr
Fredrikstad, Norge
Magnus Igel
Utviklingsdirektør - RES
Göteborg, Sverige

For generelle henvendelser

Melding sendt!
Oops! Noe gikk galt da meldingen ble forsøkt sendt.